FANDOM


Oro valdymas yra vienas iš keturių stichijos valdymo formų, yra aerokinetinis gebėjimas valdantis orą. Taikus Oro Vienuoliai panaudoją šia valdymo forma savo kasdieninė gyvenime.

Oras yra laisvės stichiją. Oro Klajuokliai atsiskyrę nuo pasaulio problemų ir rūpesčių; ; ieškodami taiką ir laisvę buvo raktas išspręsti jų sunkumus gyvenime. Oro valdytojai nuolat ieškodavo dvasinio apšvietimo ir dėl tos priežasties visi vaikai gimę Oro Klajokliais buvo oro valdytojai. Pirmasis Oro valdytoja išmokęs šia valdymo forma buvo Skraidantys Bizonas.

Raktas oro valdymui yra atrasti ir siekti išeities būti kuo mažiausio pasipriešinimo. Oro valdymas pasižymi esant grynai gynybinė taktika, taip pat jai esant dynamiška iš visų keteriu valdymo formų. Valdytojai šios galios gali nugalėti daugumą priešininkų kartu su dideliamis ir galingomis atakomis, kurios gali būti mirtinomis, bet kadangi Oro Vienuoliai yra prigimtyje pacifistai tokios atakos retai yra naudojamas.
Flying bison family-1-

Skraidantys Bizonas - pirmasis oro valdymo mokytojas.

Istorija Redaguoti

Kilmė Redaguoti

Prieš Avataro pradžios atsiradimo laikmetyje, oro valdymo galia buvo perduodama gyventojams, iš tuo pačio gyvūnu ant kurio jie gyveno, vardų Liūtavėžis. Tai jis padarė dėl jo nerimastingumo ties jų sauga, nenorėdamas juos palikti begynybos nuo pyktojų dvasių. Kai tie vietiniai nustojo globoti Liūtavėžį, oro valdytojai išmoko patis susigražinti savo valdymą iš Skraidančio Bizono - žinomas kaip šventas gyvūnas Oro Klajokliu Kūlturoje. Šie Bizonai geba sukurti vėjo gūsis iš savo didelių bebro tipo uodegoms, ir pagal jų kilusi varda pasižymi turintys skraidymo sugebėjimą. Pridedant dar prie šio bei to apie šį gyvūną, yra teigiama kad oro valdytojai, dėl jų garbei kad jie buvo šių žmonių proteivu pirmieji valdymo mokytojai, atsiligindami už tokį darbą yra išsitatuirave patys su ta pačią rodykle kurį pasižymi bizono žymė.

Genocidas Redaguoti

Po pirmo užpuolimo/karo, Oro Klajokliai buvo neužilgos gresiančios ribos ties visiško išnykimo. Šis žiaurus Ugnies tautos išžudymas buvo atliktas su vienu tikslu - nužudyti gimusį ir gyvenanti avatarą oro šventykloje, vardų Aangu. Tačiau, to tikslo nepavyko įvykdyti sėkmingai, nes Avataras buvo pabėgęs iš savo namų kol tuo metų nežinant apie tuo pačių laikų kilusi genocidą ir užsišaldė anabiozė save su savo globanciu kompanijonu Appu dėl pačių išsigelbėjimo nuo grėsmingos audros. Nors ir dar kiti keli klajokliai buvo išsigelbė emigruodami iš šventiklų, jie buvo visi suvilioti atgal į kalnus ir taip pat ten nužudyti buvo.

Apart nuo klajoklio, kiti išgyvenę karą buvo Aango Skraidantys Bizonas ir vienas likęs sparnuotas lemūras, kuris buvo vėliau taip pat tapo Aango globajantysis. Apleista Šiaurės Oro Šventykla tapo kolonija atstumtiems Žemes Karalystes piliečiams. Metams Praėjus, Aangas rado salą, apsupta pilna gyvų Skraidanžių Bizonų ir Katinių Sparnuotų lemūrų, parodant kad Aango augintiniai nėra vieninteliai gyvūnai išlikė gyvi iš Oro Klajoklių kūlturos.

Stichijos Simbolis Redaguoti

Oro valdymo simbolis yra žymimas uždaru, prieš-laikrodžio rodyklė atbuliniu trigubu spiraliniu triskelionu. Pavyzdį jo galima pamatyti išraižyta ant Gyasto vėrinio ir ant Aango Rožančio

Dvasingumas ir oro valdymas Redaguoti

Jauni oro valdytojai buvo užauginti viena iš keturių oro šventyklų, visose pasaulio kraštose ir uždaryti nuo pasaulio ant kalnų esančiose nutolusiose salose paviršuje, kur oro valdymas žymiai yra galingiausias dėl stipraus vėjo. Šiaurės ir Pietų Oro Šventyklos buvo vien tik vyrų įgyvendamos ir aprūpintas oro vienuoliais, kurie mokindavo jaunus valdytojus lavinti savo galias, o tuo tarpu Rytų ir Vakar Šventyklos buvo įgyvendamos tik moterys.

Oro valdytojas yra pripažintas savo valdymo galios meistru(-ė), kai jis ar ji įvaldo 36 ora valdymo pakopas ir kai išranda savo nauja oro valdymo techniką. Yra Kai tampa meistru(-ė), valdytojas yra ištatuiruotas mėlyna juosta per visą kūną, nuo kojų per nugara ir viršugalvi iki kaktos, pasibaigiančia su rodykle ant kaktos, virs rankų galūnių ir virs pėdų. Kadangi šį tatuiruotę yra piešiama pagal chi trajektoriją, Avataras su šia tatuiruotę avataro būsenoje sukelia jai švytėti. Vyriškos lyties vienuoliai turi savo galva plikai nuskustą, leidžiant jiems labiau efektyviau pajausti oro srovė ir jos vibracija, o moterys nusiskusta tik savo kaktą.

Oro Vienuoliai paprastai laikosi filosofija taisyklė, kurį tvirtina laikytis pagarba ties visais gyviais ir kad reikia vengti konflikta; oro valdytojas niekada sieks smurtauti kitą individą. Tai sudaro svarba oro valdytojams nuolat taikyti gynybinės machinacijas norint išvengti iš pavojaus. Oro klajokliai turi pačia mažiausia populiacija iš visų kitų tautų, bet turi daugiausia išplėtota dvasingumo lygį, nors ir valdytojai apskritai sudaro mažą procentą iš didesnių, labiau tankiai gyvenamų tautų.

Oro valdytojai pasitelkia intuiciją ir vaizduotę; oro valdytojai visad yra galimybė pasinaudoti kitą kelią, nes oras teka kur jis tik gali. Šis principas padaro oro valdyma vienas iš dynamiškų valdymo nei iš kitų ir pats oras yra laikomas laisves stichija.